ראיון הכמרים של אמיטיוויל

הכומר המעורב ברדיפת אמיטיוויל מתראיין בשנת 1979 לפרק של הסרט בחיפוש של תוכנית טלוויזיה שחקרה אירועים מסתוריים. הכומר האמתיווילי האמתי, לכאורה, מתאר את ניסיונו כאשר הלך לברך את בית שדרות האוקיאנוס של לוץ בדצמבר 1975. מאוחר יותר התגלה כאב ראלף פקארארו, בסופו של דבר סיפורו נפל לבדיקה מכיוון שלעתים קרובות סתר את עצמו, והביא כמה להאמין שהוא היה חלק ממתיחה.מאמר קשור: האימה של אמיטיוויל: היסטוריה מול הוליווד