ראיון אנטולי דיאטלוב צ'רנוביל (1994)

ראיון זה עם סגן המהנדס הראשי בצ'רנוביל תועד בשנת 1994, השנה שקדמה למותו. במהלך הראיון עם אנטולי דיאטלוב הוא דן באסון הגרעיני בצ'רנוביל, כולל האירועים שהובילו לפיצוץ ובמה שהוא צפה מיד לאחר התאונה. דיאטלוב עמד בפני האשמה משמעותית בתפקידו בקטסטרופה ובילה בכלא (מחנה עבודה). לפני צ'רנוביל, דיאטלוב היה מעורב בתאונה גרעינית נוספת כשעבד להתקנת כורים גרעיניים בצוללות.מאמר קשור: צ'רנוביל: היסטוריה מול הוליווד