צילומים של ג'ון דילינגר והשריף ליליאן הולי

הסרטון של ג'ון דילינג'ר והשריף ליליאן הולי האמיתיים לבביים יתר על המידה מוצג. אחריו ראיון עם עד ראייה, שראה את מותו של ג'ון דילינגר וניסה לעזור לו.מאמר קשור: אויבים ציבוריים: היסטוריה מול הוליווד


סרט אויבים ציבורי