רשת מסלולי ההליכה בבריטניה נוצרת כמסלול לבריאות

צבא של מתנדבים התאגד כדי ליצור רשת של מסלולי הליכה המחברים את כל הערים, הערים והכפרים של בריטניה.